Kiểm nghiệm độc lập bởi SATRA

SATRA là gì?

SATRA là tổ chức nghiên cứu và kiểm định độc lập được thành lập vào năm 1919, có các phòng thí nghiệm kỹ thuật tại Vương quốc Anh và Trung Quốc để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. Cùng với việc kiểm định sản phẩm và các bộ phận theo tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, SATRA đã phát triển, chế tạo và cung cấp ra thị trường các thiết bị kiểm nghiệm. SATRA được chỉ định là Cơ quan thông báo trong nhiều Nghị định của Uỷ ban châu Âu, bao gồm Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những lĩnh vực lớn nhất của SATRA. SATRA có phòng thí nghiệm phân tích hoá học riêng để kiểm nghiệm các chất bị hạn chế phù hợp theo tiêu chuẩn REACH của châu Âu, và các quy định về hoá học của Hoa Kỳ với chứng nhận CPSC.

Xin truy cập trang web www.satra.co.uk để biết thêm chi tiết.

Dưới đây là kết quả thí nghiệm đánh giá 6 loại sản phẩm giặt tại nhiệt độ 15oC.

 

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart